Textile art – Ứng Dụng Nghệ Thuật Trong Thời Trang May Mặc

Textile art là một trong những loại hình nghệ thuật lâu đời nhất trong nền văn minh nhân loại. Khởi nguồn từ dệt may – một trong những ngành sản xuất thủ công đầu tiên và cơ bản nhất của con người, textile art giữ một vị trí then chốt trong nghệ thuật thủ công nghiệp của thế giới. Nhiều học viện về thời trang và mỹ thuật trên thế giới đã tách riêng bộ môn này như một khoa nghiên cứu độc lập

Xem chi tiết