Ý Thức Tiêu Dùng Trong Việc Chọn Lựa Sản Phẩm May Mặc Thời Trang Xưa Và Nay

Ý thức, hành vi tiêu dùng của khách hàng trong việc lựa chọn các sản phẩm thời trang, may mặc ngoài việc được quyết định bởi các yếu tố như giá cả, chất lượng… nó còn chịu ảnh hưởng, tác động bởi vùng miền, độ tuổi, nhu cầu và nền văn hóa, những thay đổi trong xã hội, các yêu tố cá nhân và các yếu tố tâm lý. Chính vì vậy, qua mỗi giai đoạn, thời kỳ các sản phẩm may mặc thời trang lại có những thay đổi khác biệt để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Xem chi tiết