Full đáp án module 2 cơ sở lý luận mới nhất T12/2022

Đáp án  module 2 Cơ sở lý luận sẽ giúp giáo viên nắm được các phương pháp học tập và hoàn thành bài tập trong tập huấn module 2. Hôm nay hocmay.vn Mời các thầy cô tham khảo đáp án Cơ sở lý luận module 2 ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Các dạng bài tập cơ sở lý luận Module 2

Những câu hỏi dưới đây thuộc 7 chủ đề chính.

Có nhiều câu hỏi trong mỗi chủ đề nhưng một số chủ đề có nhiều câu hỏi hơn.

Có 3 loại câu hỏi với tổng số 84 câu hỏi (số lượng câu hỏi của mỗi loại khác nhau):

  • Trắc nghiệm có nhiều lựa chọn:
  • Trắc nghiệm Đúng/Sai
  • Trắc nghiệm Điền khuyết

Nên có 15 đến 20 câu hỏi kiểm tra học viên và những câu hỏi này được chọn ngẫu nhiên trên toàn chủ đề.

Học viên phải vượt qua bài kiểm tra với số điểm 80% và được thực hiện bài kiểm tra 3 lần trên cùng một bộ câu hỏi.

Chủ đề Đề xuất số lượng câu hỏi của mỗi chủ đề nếu học viên trả lời 15 câu hỏi Đề xuất số lượng câu hỏi của mỗi chủ đề nếu học viên trả lời 20 câu hỏi Đề xuất lựa chọn câu hỏi
Câu hỏi chung – CTGDPT và Dạy học PTNL và Phẩm chất 1 2 Nếu sử dụng 2 câu hỏi, 1 câu nên là câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi còn lại thuộc loại khác
Câu hỏi về Phẩm chất 3 4 Ít nhất 1 câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn (MCQ)

1 câu đúng / sai

1 câu điền khuyết

Câu hỏi về Năng lực 3 5 Ít nhất 1 MCQ

1 câu đúng / sai

1 câu điền khuyết

Câu hỏi về các thuyết Kiến tạo 3 3 Ngẫu nhiên
Câu hỏi về Tư duy 1 2 Ngẫu nhiên
Câu hỏi về Phương pháp 2 2 Ngẫu nhiên
Câu hỏi về Kỹ thuật 2 2 Ngẫu nhiên

20 câu hỏi trắc nghiệm module 2 cơ sở lý luận

1. Lựa chọn nào sau đây thể hiện đặc trưng quan trọng của một giờ dạy học phát triển năng lực

D. Giáo viên thường mời học sinh lựa chọn và chia sẻ ý tưởng của mình

2. Học tập phân hóa hiệu quả nhất khi?

C. Số lượng và tiến độ của bài tập khác nhau, để đáp ứng sự khác biệt của xác học sinh

3. Theo quan điểm dạy học theo phát triển năng lực, giáo viên?

A. Linh hoạt trong việc lựa chọn nội dung phu hợp với học sinh

4. Để bồi dưỡng tốt nhất năng lực tự chủ và tự học, giáo viên nên:

B. Dạy học các chiến lược và kĩ năng học tập

5. Theo các YCCĐ về năng lực tự chủ và tự học trong CTGDPT 2018, một đặc điểm của việc tự điều chỉnh cảm xúc, thái độ và hành vi của một người là?

C. Sẵn sàng đón nhận, quyết tâm và vượt qua các thử thách trong học tập và cuộc sống

6. Những câu hỏi hay giúp học sinh xác định được những lỗ hổng kiến thức của họ?

A. Đúng

7. Cộng tác:

B. bao gồm việc đàm phán các ý tưởng khác nhau và đạt được sự đồng thuận

8. Khả năng đưa ra nhận xét về tầm quan trọng của điều gì đó được nhiều người biết đến nhất là khả năng?

C. tổng hợp ý kiến

9. Giải quyết để thành công diễn ra khi:

B. Nhiều giải pháp khả thi được xác định và thảo luận

10. Trong CTGDPT2018, các yêu cầu cần đạt về năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, một đặc điểm của khả năng thiết kế và tổ chức hoạt động là:

D. Biết phân công nhiệm vụ phù hợp cho các thành viên tham gia hoạt động

11. Lý thuyết của Vygotsky nhấn mạnh tầm quan trọng của tương tác đối với việc học của học sinh?

A. Đúng

12. Định nghĩa về Vùng phát triển gần (ZPD) nào dưới đây là đúng và đầy đủ nhất?

C. Vùng giữa những gì một người học chỉ có thể làm với sự hỗ trợ của những người khác và những gì họ không thể làm với sự trợ giúp

13. Thảo luận và tham gia các cuộc thảo luận có hướng dẫn và học sinh là một ví dụ về phương pháp giàn giáo?

A. đúng

14. Trong khung nhận thức Bloom các động từ dẫn được kết hợp tốt nhất với sự hiểu biết là?

D. Phân loại, tổng hợp, thiết kế

15. Tư duy bậc thấp đòi hỏi người học vận dụng thông tin và ý tưởng đánh giá và tạo ra ý nghĩa mới?

B. Sai

16. Để giúp học sinh phát triển sự hiểu biết sâu sắc, giáo viên phải dạy cả kĩ năng tư duy bậc thầy và kĩ năng tư duy bậc cao?

A. Đúng

17. Việc dạy và học trong CTGDPT mới tập trung vào?

D. Giao tiếp, tư duy và giải quyết vấn đề

18. Các phương pháp dạy học là:

C. Một tập hợp các quy trình dựa trên một cách tiếp cận cụ thể để dạy và học giúp học sinh đạt được mục tiêu bài học

19. Trong mô hình truy vấn 6 giai đoạn được sử dụng phổ biến, giai đoạn thứ 3 sắp xếp bao gồm?

A. Phân tích, so sánh và hiểu thông tin

20. Sơ đồ tư duy là:

B. Một công cụ trực quan để tổ chức các ý tưởng và khái niệm

Đáp án module 2 cơ sở lý luận

Mô đun 02 GVCC – Tiểu học Môn Cơ sở lí luận

1. Phần giới thiệu

1. CH Những thay đổi này đem lại lợi ích gì cho học sinh?

TL + Thay đổi 1: Dạy học qua hoạt động

+ Thay đổi 2: Dạy học qua tương tác

+ Thay đổi 3: Dạy học qua hướng dẫn tự học

+ Thay đổi 4: Dạy học gắn liền với thực tiễn

+ Những lợi ích khi thực hiện các thay đổi này: Giúp các em tích cực hơn trong học tập.

2. CH Thầy/Cô muốn biết thêm điều gì liên quan đến việc thực hiện CTGDPT 2018?

TL + Trong 5 thay đổi ở trên, thay đổi nào quan trong nhất để góp phần phát triển năng lực và phẩm chất toàn diện cho học sinh

GIẢNG DẠY VÀ PHÁT TRIỂN VỀ PC-NL

PHẦN PHẨM CHẤT

Bài tập giới thiệu về phẩm chất

Yêu nước Nhân ái Chăm chỉ Trung thực Trách nhiệm
– Tự hào về đất nước.

-Bảo vệ di sản văn hóa của đất nước

– Tham gia các hoạt đông…

– Cảm thông, độ lượng với hành vi….

– Cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ…

– Tôn trọng sự khác biệt

– sử dụng kt-kn đã học…

– có ý chí vượt khó…

– tham gia công việc…

– mạnh dạn góp ý…

– tham gia vận động…

– Giữ gìn sức khỏe…

– làm tròn bổn phận…

– tự giác thực hiện….

– cam kết…

CH Để giúp các Thầy cô liên hệ với những phẩm chất cá nhân của mình, hãy hoàn thành bài tập sau đây để minh họa cách Thầy/ cô thể hiện những phẩm chất chủ yếu trong công việc của mình với tư cách là một giáo viên hoặc hiệu trưởng.

TL Tôi yêu nước khi tôi: Thực hiện tốt nhiệm vụ của một giáo viên, truyền tải các giá trị văn hóa tốt đẹp của địa phương, đất nước đến với các em.

Tôi hành động nhân ái với học sinh của mình khi tôi: Tôi cảm thông, chia sẽ với những khó khăn của học sinh trong học tập và sinh hoạt

Tôi là giáo viên chăm chỉ khi tôi: Tìm và áp dụng những biện pháp học tập tích cực giúp học sinh chưa hoàn thành tích cực trong học tập

Tôi thể hiện sự trung thực khi tôi: Thực hiện tốt và nghiêm túc trong nhận xét, đánh giá học sinh

Tôi thể hiện trách nhiệm ở vai trò là một giáo viên khi tôi: Thực hiện tốt công tác giảng dạy và hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm lớp

Bài tập về cách thức phát triển phẩm chất

CH Liên quan đến việc dạy học của các Thầy cô, hãy liệt kê 3 cách để Thầy/cô thúc đẩy sự phát triển các phẩm chất ở học sinh của mình

TL + Cách 1: Quan sát hành vi

+ Cách 2: Cũng cố hành vi

+ Cách 3: Thực hành các hành vi

Bài tập chung về cách thức phát triển phẩm chất

CH Chọn một phẩm chất và liệt kê 4 kỹ thuật khác nhau mà bạn có thể sử dụng để giúp học sinh của mình hiểu và phát triển phẩm chất này.

TL Tên phẩm chất: Phẩm chất Nhân ái

Kỹ thuật 1: Gương mẫu trước học sinh: Lấy nhân cách của giáo viên làm hình mẫu về phẩm chất nhân ái, yêu thương, chia sẽ những khó khăn của học sinh về học tập.

Kỹ thuật 2: Nêu gương học sinh điển hình trong lớp về phẩm chất nhân ái: tuyên dương hoạt động giúp đỡ bạn tiến bộ trong học tập để cả lớp thực hiện theo.

Kỹ thuật 3: Trò chơi: Giáo viên đặt ra tình huống có vấn đề về phẩm chất nhân ái để các em trong lớp cùng xử lý. Giáo viên chốt ý và tuyên dương cách xử lý tốt nhất để học sinh cùng nhận ra phẩm chất nhân ái trong tình huống

CH Hoàn thành bài tập sau để liên hệ với kiến thức và hiểu biết của Thầy/Cô về các phẩm chất. Về mức độ hiểu biết của tôi về các phẩm chất:

TL Tôi tin tưởng sẽ hỗ trợ học sinh phát triển (những) phẩm chất sau : Trong công tác giảng dạy thực tế, bằng kinh nghiệm và sự nhiệt tình trong giảng dạy bản thân sẽ giúp các em hình thành và phát huy 5 phẩm chất vốn có của các em bằng những việc làm cụ thể gắn liền với cuộc sống, sinh hoạt và học tập của các em.

Tôi cần được hỗ trợ về: Những biện pháp giúp học sinh hình thành và phát huy 5 phẩm chất vốn có của mình.

Tôi cần tìm hiểu thêm về: Những biện pháp giúp học sinh hình thành và phát huy 5 phẩm chất vốn có của mình.

CÂU HỎI VỀ NĂNG LỰC

Câu 18: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Những thuộc tính cá nhân được hình thành và phát triển bởi những phẩm chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện, giúp chúng ta huy động tổng hợp kiến thức, kỹ năng và các thuộc tính cá nhân khác như sở thích, niềm tin, ý chí để thực hiện thành công một loại hoạt động nào đó được gọi là những ……………………….

Đáp án: năng lực

Câu 19: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Những học sinh là người học ……….có thể tự tin bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình và tự chịu trách nhiệm về việc học của mình

Đáp án: tự chủ

Câu 20: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Những học sinh học tập thành công có ……………, động lực và khả năng quản lý bản thân giúp việc học tập dễ dàng hơn.

Đáp án: kiến thức

Câu 21: Chọn Đ nếu câu đúng và chọn S nếu câu sai

Những người học tự chủ và tự học biết rằng việc học đôi khi rất khó khăn và có những cách nhìn nhận vấn đề khác nhau.

a) Đ                                  b) S

Đáp án: a) Đ

Câu 22: Chọn Đ nếu câu đúng và chọn S nếu câu sai

Để thành công, học sinh không cần thiết phải có kiến thức về bản thân và cách học.

a) Đ                                  b) S

Đáp án: b) S

Câu 23: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Cách thức tổ chức các hoạt động học tập ảnh hưởng đến động cơ và sự tham gia của…………….

Đáp án: học sinh

Câu 24: Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau

Học sinh có nhiều khả năng có động lực để tập trung và cải thiện việc học của mình khi:

a) giáo viên sử dụng nhất quán các phương pháp bằng lời nói và mô hình hóa

b) học sinh nhận được phản hồi tích cực, rõ ràng và mang tính xây dựng về công việc của họ

c) giáo viên chú trọng vào những sai sót và lỗi của học sinh

d) học sinh ghi nhớ và sao chép thông tin

Đáp án: b)

Câu 25: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Người học tự học cần quản lý bản thân để luôn tập trung và không bị phân tâm; để quản lý cảm xúc, thái độ và hành vi của họ, và để ……….. khi đối mặt với những thách thức.

Đáp án: vững chí

Câu 26: Chọn Đ nếu câu đúng và chọn S nếu câu sai

Vai trò của giáo viên trong dạy học phát triển năng lực là chú trọng vào việc học của trẻ bằng cách đưa ra nhiều cách học khác nhau

a) Đ                                  b) S

Câu 27: Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau

Để bồi dưỡng tốt nhất năng lực tự chủ và tự học, giáo viên nên:

a) dạy học sinh những thông tin cần thiết

b) dạy học sinh các chiến lược và kỹ năng học tập

c) tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch chương trình giáo dục

d) thường xuyên kiểm tra đánh giá học sinh

Đáp án: b)

Câu 28: Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau

Trong CTGDPT 2018, các yêu cầu cần đạt về năng lực tự chủ và tự học, một đặc điểm của việc tự điều chỉnh cảm xúc, thái độ và hành vi của một người là:

a) biết cách khẳng định và bảo vệ các quyền và nhu cầu cá nhân phù hợp với đạo đức và pháp luật

b) tìm các giải pháp khác nhau cho vấn đề chính

c) sẵn sàng đón nhận, quyết tâm và vượt qua những thử thách trong học tập và cuộc sống

d) xem xét và điều chỉnh kế hoạch học tập, bổ sung khi cần thiết

Đáp án: c)

Câu 29: Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau

Trong CTGDPT 2018, các yêu cầu cần đạt về năng lực tự chủ và tự học, một đặc điểm liên quan đến tự học và tự hoàn thiện là:

a) nhận ra sai lầm và điều chỉnh sai sót, tích cực tìm kiếm sự hỗ trợ từ người khác

b) sẵn sàng đón nhận và quyết tâm vượt qua những thử thách trong học tập và cuộc sống

c) thực hiện các nhiệm vụ khác nhau với các yêu cầu khác nhau

d) biết cách khẳng định và bảo vệ các quyền và nhu cầu cá nhân phù hợp với đạo đức và pháp luật

Đáp án: a)

Câu 30: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Quá trình truyền, nhận và xử lý thông tin giữa mọi người với mục đích đạt được các mục tiêu hoặc kết quả cụ thể được gọi là ……………….

Đáp án: giao tiếp

Câu 31: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Nếu thầy/cô muốn kiểm tra kiến thức và khả năng hiểu của học sinh, thầy/cô có thể hỏi các câu hỏi ………. vì thầy/cô đang mong đợi một câu trả lời cụ thể

Đáp án: đóng

Câu 32: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Những câu hỏi mà có nhiều phương án trả lời khả dĩ và yêu cầu học sinh phải suy nghĩ và giải thích ý kiến của mình được gọi là câu hỏ …… ..

Đáp án: mở

Câu 33: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Giáo viên giúp học sinh tham gia và học hỏi khi họ hội thoại với học sinh và hỏi và trả lời các………….. của học sinh.

Đáp án: câu hỏi

Câu 34: Chọn Đ nếu câu đúng và chọn S nếu câu sai

Những câu hỏi hay giúp học sinh xác định được những lỗ hổng kiến thức của họ.

a) Đ                                  b) S

Đáp án: a) Đ

Câu 35: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Khả năng tham gia tích cực với những người khác để đạt được các mục tiêu chung được gọi là ………………

Đáp án: hợp tác

Câu 36: Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau

Cộng tác:

a) giống như hợp tác

b) bao gồm việc đàm phán các ý tưởng khác nhau và đạt được sự đồng thuận

d) bao gồm việc thống nhất với quan điểm của người khác

e) là giúp đỡ người khác đạt được mục tiêu của họ

Đáp án: b)

Câu 37: Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau

Trong CTGDPT 2018, các yêu cầu cần đạt về năng lực giao tiếp và hợp tác, một đặc điểm của khả năng thiết lập và phát triển các mối quan hệ xã hội là:

a) hiểu nhiệm vụ của nhóm và những trách nhiệm

b) theo dõi tiến độ hoàn thành công việc của các thành viên trong nhóm

c) nhận biết và hòa giải những khác biệt và mâu thuẫn với những người khác

d) có một số hiểu biết về các quốc gia khác nhau trên thế giới

Đáp án: c)

Câu 38: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Từ được sử dụng trong các tình huống khi không có giải pháp tức thời rõ ràng gọi là ………………

Đáp án: vấn đề

Câu 39: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Khả năng tạo ra công việc giàu trí tưởng tượng, nguyên bản và hữu ích được gọi là .. …………

Đáp án: sáng tạo

Câu 40: Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau

Khả năng đưa ra nhận xét về tầm quan trọng của điều gì đó được nhiều người biết đến nhất là khả năng:

a) soạn thảo công phu

b) phân tích

c) logic

d) đánh giá

Đáp án: d)

Câu 41: Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau

Giải quyết vấn đề thành công diễn ra khi:

a) các giải pháp đầu tiên nghĩ ra được nhanh chóng thực hiện

b) nhiều giải pháp khả thi được xác định và thảo luận

c) các giải pháp khả thi được thực hiện mà không có kế hoạch hành động

d) giải pháp tiềm năng sáng tạo nhất được thông qua

Đáp án: b)

Câu 42: Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau

Trong CTGDPT 2018, các yêu cầu cần đạt về năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, một đặc điểm của khả năng thiết kế và tổ chức hoạt động là:

a) không chấp nhận dễ dàng thông tin một chiều

b) đưa ra giải pháp cho các vấn đề

c) xác định thông tin và ý tưởng mới và phức tạp từ các nguồn khác nhau

d) biết phân công nhiệm vụ phù hợp cho các thành viên tham gia hoạt động

Đáp án: d)

Câu 43: Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Trong CTGDPT 2018, yêu cầu cần đạt đối với năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, một đặc điểm của tư duy độc lập là:

a) đặt các câu hỏi khác nhau về các sự vật và hiện tượng khác nhau

b) đánh giá tính phù hợp hoặc không phù hợp của các kế hoạch

c) phân tích và xác định các tình huống có vấn đề

d) phân tích các nguồn thông tin độc lập để xác định xu hướng của các ý tưởng mới

Đáp án: a)

CÁC CÂU HỎI VỀ TƯ DUY

Câu 54: Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Thang đo Bloom định nghĩa quá trình nhận thức kết hợp với Vận dụng là:

a) Chia nhỏ thông tin thành các phần và xác định các phần liên quan với nhau như thế nào.

b) Tổ chức lại các yếu tố thành một cấu trúc mới

c) Đưa ra đánh giá dựa trên các giá trị của một quá trình

d) Sử dụng một quy trình trong một tình huống cụ thể.

Đáp án: d)

Câu 55: Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Trong thang đo Bloom các động từ dẫn được kết hợp tốt nhất với sự hiểu biết là:

a) phân loại, tóm tắt, mô tả

b) tóm tắt, thực hành, áp dụng

c) mô tả, quyết định, dự đoán

d) phân loại, tổng hợp, thiết kế

Đáp án: a)

Câu 56: Chọn Đ nếu câu đúng và chọn S nếu câu sai

Tư duy bậc thấp đòi hỏi người học vận dụng thông tin và ý tưởng, đánh giá và tạo ra ý nghĩa mới.

a) Đ                                  b) S

Đáp án: b) S

Câu 57: Chọn Đ nếu câu đúng và chọn S nếu câu sai

Để giúp học sinh phát triển sự hiểu biết sâu sắc, giáo viên phải dạy cả kỹ năng tư duy bậc thấp và kỹ năng tư duy bậc cao

a) Đ                                  b) S

Đáp án: a) Đ

Câu 58: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Tư duy bậc cao được phát huy khi giáo viên đặt các câu hỏi ………… .. phù hợp

Đáp án: thử thách (một số học viên có thể ghi đáp án đúng là ‘mở’)

Câu 59: Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Việc dạy và học trong CTGDPT mới tập trung vào:

a) nhớ lại, thực hành và tái tạo thông tin

b) tư duy, thực hành và đánh giá

c) ghi nhớ, lặp lại, giao tiếp

d) giao tiếp, tư duy và giải quyết vấn đề

Đáp án: d)

Câu 60: Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Trong phương pháp dạy học tích cực:

a) đánh giá thực hiện ở cuối một bài học

b) đánh giá được lồng vào các phương pháp và kỹ thuật dạy và học

c) đánh giá được thiết kế sau khi giáo án đã được thiết kế

d) đánh giá thực hiện không thường xuyên

Đáp án: b)

Tổng kết

Trên đây là các câu hỏi và đáp án module 2 cơ sở lý luận được Hocmay tổng hợp lại gửi tới thầy cô và các bạn học sinh tham khảo, từ đó có thể dửa vào bài trên để cho ra những kết quả chuẩn xác nhất. Truy cập Hocmay.vn thường xuyên để cập nhật thêm nhiều thông tin học tập mỗi ngày nhé!

Rate this post

Bài viết liên quan