[ Cập nhật ] Đáp án trắc nghiệm module 2 chính xác 100%

Đáp án trắc nghiệm Module 2 – Tất cả các môn với các đáp án của các câu hỏi trắc nghiệm được thầy cô gửi đến chia sẻ miễn phí cùng đồng nghiệp những nội dung chung nhất. Nội dung trả lời mang tính chất tham khảo, các bạn chỉ nên đọc để lấy ý tưởng làm bài, phù hợp với kiến thức, môi trường dạy và học cá nhân.

Xem thêm bài viết: Đáp án trắc nghiệm Module 6 chính xác nhất

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Module 2 môn cơ sở lý luận

1. Lựa chọn nào sau đây thể hiện đặc trưng quan trọng của một giờ dạy học tăng trưởng năng lực

D. Giáo viên thường mời học sinh tìm kiếm và chia sẻ ý tưởng của mình

2. Học tập phân hóa hiệu quả nhất khi?

C. Số lượng và tiến độ của bài tập khác nhau, để đáp ứng sự sai biệt của xác học sinh

3. Theo quan điểm dạy học theo tăng trưởng khả năng, giáo viên?

A. linh hoạt trong việc tìm kiếm thông tin phu hợp với học sinh

4. Để bồi dưỡng tuyệt vời nhất khả năng tự chủ và tự học, giáo viên nên:

B. Dạy học các kế hoạch và kĩ năng học tập

5. Theo các YCCĐ về năng lực tự chủ và tự học trong CTGDPT 2018, một đặc điểm của việc tự căn chỉnh cảm xúc, thái độ và hành vi của một người là ?

C. chuẩn bị và sẵn sàng đón nhận, quyết tâm và vượt qua các thử thách trong học tập và cuộc sống

6. Những câu hỏi hay giúp học sinh xác định được những lỗ hổng kiến thức của họ?

A. Đúng

7. Cộng tác:

B. bao gồm việc thương thuyết các ý tưởng không giống nhau và đạt được sự đồng thuận

8. năng lực đưa ra đánh giá về tầm cần thiết của điều gì đấy được phần đông người biết tới quan trọng là khả năng?

C. Tổng hợp ý kiến

9. giải quyết để thành công xảy ra khi:

B. Nhiều phương án khả thi được nắm rõ ràng và thảo luận

10. Trong CTGDPT2018, các đòi hỏi cần đạt về năng lực xử lý vướng mắc và sáng tạo, một đặc điểm của năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động là:

D. Biết phân công vai trò phù hợp cho các thành viên tham gia công việc

11. Lý thuyết của Vygotsky nhấn mạnh tầm cần thiết của tương tác so với việc học của học sinh?

A. Đúng

12. khái niệm về Vùng phát triển gần (ZPD) nào phía dưới là đúng và đầy đủ nhất?

C. Vùng giữa những gì một người học chỉ có khả năng làm với sự giúp đỡ của những người khác và những gì họ không thể làm với sự trợ giúp

13. tranh luận và tham gia các cuộc tranh luận có chỉ dẫn và học sinh là một VD về công thức giàn giáo?

A. Đúng

14. Trong khung nhận thức Bloom các động từ dẫn được tích hợp tuyệt vời nhất với sự hiểu biết là?

D. chia loại, tổng hợp, thiết kế

15. Tư duy bậc thấp yêu cầu người học vận dụng thông tin và ý tưởng đánh giá và làm ra ý nghĩa mới?

B. Sai

16. Để giúp học sinh phát triển sự hiểu biết sâu sắc, giáo viên phải dạy cả kĩ năng tư duy bậc thầy và kĩ năng tư duy bậc cao?

A. Đúng

17. Việc dạy và học trong CTGDPT mới tập trung vào?

D. ăn nói, tư duy và xử lý vướng mắc

18. những phương pháp dạy học là:

C. Một tập hợp các công thức dựa trên một cách tiếp xúc rõ ràng để dạy và học giúp học sinh hoàn thành mục tiêu bài học

19. Trong mô hình truy vấn 6 giai đoạn được sử dụng phổ cập, giai đoạn thứ 3 phân bổ bao gồm?

A. đo đạtso sánh và hiểu thông tin

20. sơ đồ tư duy là:

B. Một công cụ trực quan để tổ chức các ý tưởng và quan điểm

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Module 2 môn Toán

1. Chọn phát biểu đúng và rất đầy đủ nhất:

D. phương pháp dạy học môn Toán góp phần khởi tạo và phát triển các phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm với những biểu hiện cụ thể như tỉnh kỉ
luật, kiên trì, chủ động, linh hoạ, độc lập; hứng thú và niêm tin trong học tập.

3. Định hướng chung trong dạy học phát triển năng lực toán học cho HS trong Chương trình môn Toán 2018 là:

A. năng lực được hình thành và phát triển thông qua hoạt động học tập va trải nghiệm ca nhân.

B. tăng cường tính phần mềm, gắn kết giữa thông tin môn Toản với đời sông thực tế.

C. Việc rèn luyện phương pháp học tập có hàm ý cần thiết.

4. Chọn phát biểu không là đặc điểm căn bản của dạy học phát triên khả năng, phâm chât môn Toán là:

C. tập trung vào đánh giá sự tăng trưởng NL học tập môn toán của người học bằng nhiều hình thức: tự ước lượngđánh giá thường xuyên, đánh giá định kì, đánh giả thông qua hàng hóa của HS…. tăng cường quan sát, nhận xét rõ ràng bằng lời, khích lệ, giúp HS tự tin, hứng thú, tiễn bộ trong học tập môn Toán

5. Một trong những yêu câu của dạy học phát triển khả năngtính chất môn Toán là:

A. Lựa chọn và tổ chức thông tin DH không những phụ thuộc vào tính hệ thống, logic của khoa học toán
học mà ưu tiên những nội dung phủ hợp trình độ nhận thức của HS tiểu học, thiết thực với đời sống thực tế hoặc có tính tích hợp, liên môn, góp phần giúp HS hình thànhrèn luyện và làm
chủ các “kỹ năng sống”.

6. Một trong những đòi hỏi cần đạt của năng lực:

B. Nhận biết được vấn để cần xử lý và nêu được thành câu hỏi.

7. yêu cầu cần đạt của năng lực mô hình hoá toán học của HS cấp Tiểu học là:

C. Lựa chọn được các phép toán, bí quyết số học, sơ đô, bảng biểu, hình vẽ để trình bàydiễn đạt (nói hoặc viết) được các thông tin, ý tưởng của tình huỗng xuất hiện trong bài toán thực tiễn đơn giản.

8. năng lực giao tiếp toán học thể hiện qua việc:

C. dùng được ngôn ngữ toản học liên kết với ngôn ngữ thông thường, động tác hình thể để biểu đạt các thông tin toán học ở những tình huống đơn giản.

9. Những năng lực nào sau đây không hẳn là khả năng thành tố của năng lực toán học:

B. khả năng ăn nói và cộng tác

10. Chọn đáp án đúng:

A. mục tiêu dạy học theo tăng trưởng khả năng phải làm cho rõ được hai yêu tô căn bản là quá trình và kết quả

11. “ „. Là các hoạt động của học sinh, dưới sự tổ chức và hướng dân của giáo viên, huy động đồng thời kiên thức, kĩ năng thuộc nhiều lĩnh vực không giống nhau nhằm xử lý các nhiệm vụ học tập”

C. Dạy học tích hợp

12. Các hình thức đánh giá kết quả giáo dục Toán học gồm:

C. Tự đánh giá; đánh giá đồng đẳng; đánh giá của cha mẹ học sinh và cộng đồng. Đảnh giả của giáo viên.

13. Phát biểu nào sau đây chính là định hướng xác định thông tin môn toán:

A. thông tin DH môn Toản, phải đi từ cụ thể đến trừu tượng, từ dễ đên khó. không những xem trọng
tính logic của Toán học như một khoa học suy diễn, mà cần chủ ÿ cách tiếp xúc dựa trên vốn kinh nghiệm va sự trải nghiệm của HS.

14. Phát biểu nào sau Nó là đúng nhất khi nói về nguyên tắc, tiêu chuân Lựa chọn thông tin học tập cốt lõi của môn Toán

C. xác định thông tin ít ra không thể không (hạt nhân học vấn toán học phổ thông) và đường phát
triển của các mạch và các đề tài nội dung then chốt, sao cho tạo được thời cơ để hình thành tăng trưởng các PC, NL toán học cân đạt.

15. Phát biểu nào sau Đây là một trong những quan điểm cần quán triệt khi tìm kiếm PPDH phát triển năng lực học sinh:

B. Thiết kế và tổ chức một chuỗi các hoạt động học tập cho học sinh

16. Thiết bị dạy học có các tính năng sau:

B. công dụng nội dungchức năng phản ánh, công dụng giảo dục, công dụng phục vụ.

17. Phát biểu nào sau đây không phải là vai trò của thiết bị dạy học đối với công thức dạy học

A. Thiết bị DH bảo đảm cho việc thực hiện mục tiêu của từng đơn vị kiên thức, mục tiêu của từng bài học, Vì điều đó nó có nhiệm vụ đảm bảo cho việc thực hiện có hiệu quả tối đa các đòi hỏi của CT và thông tin SGK.

18. nội dung phải ổn và phục vụ cho việc giúp học sinh đạt được mục tiêu của bài:

A. Đúng

19. Cấu trúc của bài học theo tiếp xúc khả năng là:

C. Trải nghiệm, đo đạt khảm phả rút ra bài học, rèn luyện luyện tập, vận dụng kiến thức, kĩ
năng vào thực tiễn

20. thông tin bài học là sự cụ thể hoá thông tin chương trình môn học mà chương trình môn học có tính pháp lí nên giáo viên cân bám sát thông tin chương trinh, không dạy cho học sinh những thông tin ngoài chương trình quy định.

A. Đúng

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Module 2 môn Đạo đức

1. Các khả năng được khởi tạophát triển trong môn Đạo đức gồm những khả năng nào?

A. năng lực Điều chỉnh hành vi, năng lực tăng trưởng bản thân, nàng lực tìm hiểu và tham gia
hoạt động kinh tế – xã hội.

2. năng lực tìm hiểu và tham gia công việc kinh tế – xã hội trong môn Đạo đức gồm các năng lực cụ thể nào?

C. Cả 2 ý trên.

3. Định hướng công thức dạy học trong Chương trình giáo dục phố thông tổng thể liên quan đến những yếu tố nào?

B. vai trò của giao viên, nhiệm vụ của học sinh, các kiểu hoạt động của học sinh, các hình thức hoạt động học tập.

4. Việc tự học của học sinh được trong môn Đạo đức thể hiện qua các khâu, các bước nào?

C. xây dựng kế hoạch công việc, tiến hành các hoạt độngkiểm duyệt quá trình thực hiện hoạt động,
đánh giá công đoạn tham gia, thực hiện hoạt động.

5. quá trình dạy học môn Đạo đức được tổ chức qua các hoạt động nào?

A. Khởi động, hình thành tri thức, thực hànhphần mềm, mở rộng.

6. Việc phát triển tư duy của học sinh trong môn Đạo đức yêu cầu giáo viên thực hiện những yêu cầu gì?

C. Cả 2 ý trên.

7. phương pháp tổ chức trò chơi được vận dụng trong môn Đạo đức có thê được tô chức cho công việc nào?

C. Cả 2 ý trên.

8. phương pháp điều tra trong dạy học môn Đạo đức giúp học sinh nắm rõ ràng được những vân đề gì?

D. Cả 3 ý trên.

9. Đặc trưng của công thức thực hành trong môn Đạo đức là giúp học sinh khởi tạo được kết quả gì?

C. Hành vi

10. phương pháp dự án trong môn Đạo đức có những đặc trưng gì?

B. Định hướng thực tiễn, ý nghĩa thực tiễn xã hội, tính phức hợp, định hướng hàng hóa.

11. Khi xác định rõ mục tiêu của bài học đạo đức, giáo viên cần căn cứ vào những yếu tô căn bản nào?

E. Cả 4 ý trên

12. Để Lựa chọn và xây dựng nội dung bài học phát triển khả năng học sinh tiểu học trong qua trình thiết kế bài học đạo đức, giáo viên cân căn cứ vào những vấn đề nào?

C. thông tin và yêu câu cân đạt của Chương trình môn đạo đức, mục tiêu của bài học đã quy định,
bối cảnh cuộc sống, thực tiễn địa phương, khả năngham thích của học sinh, tỉnh tích hợp của
thông tin bài học ảnh hưởng các môn học khác.

13. Khi thiết kế công việc tại hiện trường cho bài học trong môn Đạo đức, giáo viên cần nắm rõ ràng những vấn đề nào?

C. mục tiêu, nội dụng, phương pháp, quy mô học sinh tham gia, thời gian học tập tại hiện trường, phương tiện, sự phối hợp với các lực lượng giáo dục, việc đánh giá công việc.

14. Cấu trúc của một kế hoạch dạy học bài đạo đức phát triên khả năng gồm những yếu tố nào?

D. Cả 3 ý trên

15. kết quả trước mắt bài học đạo đức bao gồm những thông tin gì?

A. Kiến thức, thái độ, kỹ nằng, hành vi và những biểu hiện phẩm chấtkhả năng cần khởi tạo
và phát triển cho học sinh qua bài học.

16. Mỗi bài học đạo đức có thể được tổ chức qua những hoạt động nào?

B. Khởi động, khởi tạo trị thức, thực hànhphần mềm, mở rộng.

17. Cấu trúc một hoạt động trong kế hoạch dạy học bài đạo đức bao gồm những vấn đề nào?

C. Tên của công việckết quả trước mắt công việc, các bước tiến hành công việc.

18. mục đích kiểm trađánh giá học sinh trong dạy học môn Đạo đức là gì?

D. Cả 3 ý trên.

19. Những ai tham gia kiểm duyệtđánh giá trong dạy học môn Đạo đức?

C. Cả 2 ý trên.

20. Trong dạy học môn Đạo đức, có các phương pháp kiêm tra, nhận xét nào?

C. Vấn đáp, đối thoại, tự đánh giánhận xét đồng đẳng, quan sát, trắc nghiệm tự luận, trắc
nghiệm khách quan.

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Module 2 môn Tự nhiên xã hội

1. phương pháp dạy học môn Tự nhiên và Xã hội góp phần hình thành và tăng trưởng các khả năng chung và khả năng đặc thù của môn học.

A. Đúng

2. phương pháp dạy học môn Tự nhiên và Xã hội góp phần khởi tạo và phát triển các năng lực: khả năng ăn nói và cộng tác

A. khả năng giao tiếp và hợp tác

C. khả năng giải quyết vấn đề và sáng tạo

D. khả năng Khoa học

3. Ba thành phần của khả năng Khoa học môn Tự nhiên và Xã hội bao gồm:

B. Nhận thức khoa học

D. tham khảo môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh

E. Vận dụng kiến thức kĩ năng đã học

4. Ba đòi hỏi cần đạt về tính chất có nhiều thời cơ hình thành và tăng trưởng trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội là:

A. Tình yêu con người, thiên nhiên

C. Ý thức bảo vệ sức khỏe của chính mình, gia đình, cộng đồng

E. Tinh thần trách nhiệm với môi trường sống.

5. Đâu không phải là những tính chất thể hiện qua môn Tự nhiên và Xã hội?

A. Đi học rất đầy đủ, đúng giờ

C. sẵn sàng tha thứ cho những hành vi có lỗi của bạn

6. Định hướng chung về công thức dạy học phát triển khả năng Khoa học cho học sinh trong Chươngtrình môn Tự nhiên và Xã hội là:

A. Tổ chức cho học sinh học thông qua quan sát

D. Tổ chức cho HS học thông qua trải nghiệm

E. Tổ chức cho HS học thông qua tác động qua lại

7. Trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội, đối tượng quan sát của học sinh bao gồm:

A. Tranh ảnh, mẫu vật, mô hình

B. khung cảnh thực tế ở gia đình, lớp học, trường đại học, cộng đồng

D. Cảnh quan thực tế cây cối, con vật xung quanh

8. Khi tổ chức những hoạt động học tập thông qua tương tác ở môn Tự nhiên và Xã hội, HS có cơ hội hình thành và phát triển các kĩ năng, năng lực:

B. ăn nói và hợp tác

C. Sự tự tin

D. diễn đạt và giải thích

9. Ba công thức có nhiều cơ hội phát triển khả năng giải quyết vấn đề và thông minh trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội là:

B. công thức đóng vai

D. công thức dạy học tình huống

F. phương pháp thực hành

10. Nối ô chữ cột A với ô chữ cột B:

1. công thức Quan sát:………………..hết các đơn vị thị giác để thu thập thông tin. Sau đó học sinh phải giải quyết thông tin đã tìm được để rút ra kết luận.

2. phương pháp cộng tác theo nhóm: Mọi thành viên trong nhóm đều được phân công trách nhiệm, liên kết với nhau để xử lý nhiệm vụ chung được giao.

3. phương pháp trò chơi: HS tìm hiểu vấn đề học tập hay thể nghiệm những kiến thức, hành động, chơi những thái độ, những việc làm thông qua một trò chơi

4. công thức…………..: HS được tổ chức học từ bên ngoài lớp học để tham khảo một vướng mắc và sau đó xử lí các nội dung thu thập được để rút ra kết luận, nêu các phương án hoặc kiến nghị

5. công thức rèn luyện: HS được trực tiếp thực hành các bước trên đối tượng nhằm giúp các em hiểu rõ và vận dụng lí thuyết vào rèn luyện, luyện tập, khởi tạo kĩ năng.

11. phân bổ các giải pháp sau theo trình tự đúng các bước thực hiện công thức hợp tác theo group

3. Phân công nhiệm vụ và chỉ dẫn chung cả lớp

2. Thực hiện vai trò theo group

1. trình bàytranh luận và tóm lại trước lớp

12. sắp xếp các phương án sau theo thứ tự đúng các bước thực hiện công thức quan sát:

4. Lựa chọn đối tượng quan sát

1. nắm rõ ràng mục đích quan sát

3. Tổ chức và chỉ dẫn quan sát

2. Tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả quan sát

13. phân bổ các phương án sau theo thứ tự đúng các bước thực hiện công thức nặn bột?

2. Tình huống xuất hành và câu hỏi nêu vấn đề

3. Quan niệm ban đầu và câu hỏi nghiên cứu

4. xây dựng giả thuyết và thiết kế phương án thực nghiệm

1. Tiến hành thực nghiệm, tìm tòi nghiên cứu

5. Kết luận và bộ máy hóa kiến thức

15. Kỹ thuật khăn trải bàn đòi hỏi mỗi người ghi lại các ý kiến của mình về một thông tin trước khi sẻ chia ý kiến trong group lớn. Ý kiến của group là ý kiến đã được toàn bộ các em nhất trí.

A. Đúng

16. Hai kĩ thuật dạy học có nhiều thời cơ phát triển khả năng ăn nói và hợp tác trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội?

C. Kĩ thuật khăn trải bản

E. KT thuật mảnh ghép

17. Kĩ thuật dạy học có nhiều thời cơ phát triển tư duy sáng tạo và năng lực tự học trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội là:

B. Kĩ thuật kế hoạch tư duy

18. sắp xếp các ý sau theo thứ tự đúng các bước của “Qui trình Lựa chọn và xây dựng nội dungphương pháp và kí thuật dạy học một chủ đề/bài học”

2. Lựa chọn nội dung của bài học/chủ đề trong môn Tự nhiên và Xã hội

3. xác định những yêu câu cần đạt của bài học/chủ đề môn Tự nhiên và Xã hội

4. rõ ràng hóa những biểu hiện của tính chấtnăng lực cần hình thành trong bài học/chủ đề đấy

1. Lựa chọn thiết bị, đồ dùng, phương tiện DH để tổ chức DH bài học/chủ đề đó

5. chọn lựa phương pháp, kĩ thuật dạy học và hình thức tổ chức dạy học

6 Thiết kế tiến trình tổ chức công việc dạy học

19. sắp xếp theo trình tự các bước của “Quy trình Lựa chọn và xây dựng nội dungcông thức và kí thuật dạy học một chủ đề/bài học”

4. tìm kiếm thông tin của bài học/chủ đề trong môn Tự nhiên và Xã hội

5. xác định những yêu câu cần đạt của bài học/chủ đề môn Tự nhiên và Xã hội

1. cụ thể hóa những biểu hiện của phẩm chấtkhả năng cân hình thành trong bài học/chủ đề đó

Lựa chọn phương pháp, kĩ thuật dạy học và hình thức tổ chức dạy học

3. Lựa chọn thiết bị, đồ dùng, phương tiện DH để tổ chức DH bài học/chủ đề đó

2 Thiết kế tiến trình tổ chức hoạt động dạy học

20. Chọn giải pháp điền vào chỗ (……) cho phù hợp để xác định những yếu tố cần căn cứ khi chọn lựa công thức và kĩ thuật dạy học tăng trưởng phẩm chấtnăng lực trong môn Tự nhiên và Xã hội.

Thứ nhất, mục tiêuyêu cầu cần đạt của bài học về các phẩm chấtkhả năng có thể hình thành cho HS đã được nắm rõ ràng.

thứ haithông tin bài học được rõ ràng hóa qua các hoạt động của HS

Thứ ba, năng lựckinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh liên quan đến công thức và hình thức tổ chức dạy học được dùng.

Thứ tư, Thời lượng dành cho bài học đề gia công những phương pháp tương ứng để phù hợp và đạt kết quả tốt.

Đáp án trắc nghiệm tập huấn mô đun 2 môn Tiếng Việt

1. Cơ sở thực tiễn của việc nắm rõ ràng phương pháp và KTDH gồm: đặc điểm tâm lý của các học sinh ở các vùng miền, trình độ của giáo viên, cơ sở vật chất và trang thiết bị của trường đại họcdấu hiệu về kinh tế xã hội của địa phương địa điểm trường đóng.

A. Đúng

2. Trong bài học âm hoặc học vần ở lớp 1, hoạt động vận dụng nào được dùng dưới đây?

D. Đọc câu văn, đoạn văn có tiếng chứa âm vần mới

3. Trong dạy đọc thành tiếng, những phương pháp, kĩ thuật nào được lựa chọn?

A. rèn luyện theo mẫu

D. Chơi đọc truyền điện

E. Thi đọc giữa các nhóm

4. Kĩ thuật đọc phân vai để dạy đọc thành tiếng…

B. Truyện

5. Cuộc thi đọc diễn cảm là kĩ thuật dạy đọc văn…….

A. Đúng

6. Cuộc thi đọc thuộc một đoạn văn hoặc cả bai…..

A. Đúng

7. Kĩ thuật đọc tích cực sử dụng để dạy đọc hiểu…….

D. tất cả các kiểu văn bản trên

8. Trong bài học âm hoặc vần lớp 1, mục đích của hoạt động khám phá là:

B. Đọc đúng âm hoặc vần mới, tiếng chứa âm hoặc vần mới

9. mục đích của hoạt động khởi động ở mỗi bài học là?

A. Định hướng sự lưu ý của học sinh vào vấn đề của bài mới

10. Kĩ thuật đặt câu hỏi dùng để dạy đọc hiểu văn bản ở lớp nào là phù hợp?

D. Lớp 4 và lớp 5

11. Kĩ thuật KWL sử dụng để hướng dẫn học sinh đọc hiểu văn bản vào khi nào?

D. Cả trước, trong, một khi đọc bài ở lớp

12. Dù giáo viên Lựa chọn phương pháp hoặc kĩ thuật nào trong dạy ……..điều đặc biệt là giáo viên cân dạy học sinh cách dùng chúng….

A. Đúng

13. công thức thực hành theo mẫu được dung để dạy những thông tin viết nào?

A. toàn bộ các nội dung nêu trên ở câu trả lời a,b,c

14. Kĩ thuật đặt câu hỏi ổn với yêu câu nào trong dạy viết đoạn văn?

D. toàn bộ các yêu câu nêu trong các lời giải thích a,b,c

15. Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật ghi lại ý chính được sử dụng trong dạy kĩ năng nào?

B. Kĩ năng nghe hiểu

16. tranh luậntranh luận là những kĩ thuật dạy kĩ năng nghe, kĩ năng nghe-nói tương tác?

B. Đúng

17. Để chọn nội dung cho bài học, giáo viên cần làm những việc sau: 1. xác định nội dung chính của bài học, 2………..

A. Đúng

18. Khi nắm rõ ràng yêu câu cần đạt cho bài học, giáo viên cần căn cứ vào yêu cầu cần đạt vê đọc, viết, nói và nghe, kiến thức tiếng việt…………..

B. Đúng

19. Giáo viên dựa trên căn cứ nào để đưa ra những yêu câu phân hóa bài học

A. Trình độ của học sinh trong lớp

20. Để chọn lựa phương tiện và thiết bị cho mỗi bài học, giáo viên cần căn cứ vào:

  1. Các yêu cầu cần đặt về PC và NL…………..
  2. Từng dạng hoạt động va hình thức tổ chức………..

A. Đúng

Đáp án trắc nghiệm tập huấn mô đun 2 môn hoạt động trải nghiệm

1. năng lực thích nghi bao gôm các thành phần

D. Cả A và B

2. năng lực thiết kế và tổ chức công việc bao gồm các yếu tố

C. Kĩ năng tạo dựng kế hoạch, kĩ năng thực hiện kế hoạch ba căn chỉnh nhận xét hoạt động

3. Tư duy độc lập là thanh phân của khả năng nào?

B. khả năng giải quyết vấn đề và thông minh

4. Ki năng điêu

5. Kĩ năng tạo dựng kế hoạch là thanh phần của khả năng nào?

C. năng lực thiết kế và tổ chức hoạt đông

6. Kĩ năng thực hiện chiến lược và căn chỉnh hoạt động là khả năng nào phía dưới

B. năng lực thiết kế va tổ chức công việc

7. Kĩ năng đánh giá hoạt động là thanh phần của năng lực

C. năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động

8. công việc trải nghiệm ở lớp 1 gồm các mạch nội dung

C. công việc hướng vào bản thân, công việc hướng đến xã hội, hướng đến tự nhiên

Nối cột A với cột B

1. Học sinh………….khái quát được…………..làm quen với………….có phạm vi rộng hơn những gì các em đã biết, đã làm => Kiến tạo, tri thức, kĩ năng

2. Học sinh được đẩy mạnh tham gia những hoạt động……………:…………..: giao tiếp giữa học sinh với hs, hs vs gv và các đối tượng khác => làm việc nhóm, giao lưu

9. Hiểu biết và rèn luyện tính chấtkhả năng liên quan ……phần của khả năng nào dưới đây

C. năng lực định hướng nghề nghiệp

10. công việc trải nghiệm ở tiểu học gồm các mạch nội dung?

D. Cả A và C

11. hoạt động trải nghiệm trong CT GDPT2018 gồm có các kiểu hình nào?

C. Sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động trải nghiệm theo chủ đềcông việc câu lạc bộ

13. Khi tìm kiếm phương pháp và hình thức tổ chức HĐTN ở trường tiểu học cần lưu ý đến các thành phần nào?

D. toàn bộ các ý trên

14.

Đáp án trắc nghiệm tập huấn mô đun 2 môn Hoạt động trải nghiệm

15.

Đáp án bài tập cuối khóa tập huấn giáo viên

16.

Đáp án bài tập cuối khóa tập huấn mô đun 2 môn HĐTN

16.

Đáp án bài tập cuối khóa tập huấn mô đun 2

17.

Đáp án bài tập cuối khóa tập huấn mô đun 2 hđtn

18.

Đáp án bài tập cuối khóa tập huấn

19. sắp xếp các mệnh đề sau thành quy trình thiết kế 1 hoạt động trong đề tài trải nghiệm?

1. Đặt tên cho hoạt động

2. xác định mục tiêu hoạt động

3. nắm rõ ràng cách tổ chức công việc

4. Chuẩn bị các điêu kiện tổ chức công việc

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Module 2 môn Lịch sử và Địa lý

2. Kĩ thuật dạy học nào không có ưu thế trong công thức dạy học hợp tác:

D. Đọc tịch cực

3. công thức dạy học nêu và xử lý vướng mắc có ưu thể trong việc phát triển năng lực nào?

A. Nhận thức khoa học lịch sử và địa lí

B. ăn nói và cộng tác

D. giải quyết vướng mắc và thông minh

4. công thức dạy học tình huống có ưu thế trong việc tăng trưởng năng lực nào?

B. giao tiếp và hợp tác

5. phương pháp dạy học tình huống có tác dụng: (lựa chọn nhiều phương án)

A. đẩy mạnh năng lực suy xét độc lập, tiếp xúc một tình huống dưới nhiều góc độ

B. đẩy mạnh tính sáng tạo để tìm giải pháp cho vướng mắc thực tiễn.

C. phát triển kĩ năng đánh giá, kĩ năng dự báo kết quả của các phương án đã chọn lựa.

7. Hãy phân bổ thứ tự của các bước tổ chức dạy học tại thực địa:

1. Chuẩn bị cho bài học tại bảo tàng, thực địa

3. Tổ chức công việc

2. Báo cáo kết quả một khi học tập

8. Điều kiện để bài học tại thực địa đạt hiệu quả là (lựa chọn nhiều phương án)

A. Chuẩn bị trước cho HS về tư tưởng và kiến thức chuyên ngành.

B. Chuẩn bị về chuyên môn cho người thực hiện bài học.

C. Chuẩn bị khung cảnh ổn cho bài học.

9. Hãy sắp xếp thứ tự đúng

1. Tổ chức cho học sinh tham khảo truyện

4. Tổ chức cho học sinh thảo luận và kế chuyện trong nhóm

2. Tổ chức cho học sinh kể chuyện trước lớp

3. đánh giá và rút ra kết luận chung

10. Những lưu ý cần tránh khi thực hiện công thức kế chuyện trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí (lựa chọn nhiều phương án)

A. mới mẻ hoá lịch sử

B. Kể lại từng câu, từng chữ

C. Đọc lại câu chuyện

11. công thức đóng vai có ưu thế góp một phần hình thành năng lực

A. giao tiếp và hợp tác

12. công thức trực quan có tác dụng (lựa chọn nhiều phương án)

A. khởi tạo biểu tượng lịch sử và địa lí

B. Nhớ kĩ, hiểu sâu hình ảnh, kiến thức lịch sử và địa lí.

15. phương pháp sử dụng bản đồ là đơn vị cho HS tìm được vị trí địa lí, các mối quan hệ giữa các đối tượng địa lí trên bản đồ.

A. Tổ chức cho HS đối chiếu, so sánhphân tích các số liệu của biểu đổ để rút ra nhận xét về kiến thức địa lí.

16. sắp xếp theo thứ tự của các bước trong công thức thực hiện phương pháp sử dụng bản đồ

5. Đọc tên bản đồ và nhận biết mục đích làm việc với bản đồ

3. coi bảng chú giải để có biểu tượng địa lí cần tìm trên bản đồ

————-

17. Việc tìm kiếm thông tin dạy học cần căn cứ vào những yếu tổ nào? (Lựa chọn nhiều phương án)

A. thông tin chương trinh môn học

B. đòi hỏi cần đạt của chủ đề

C. năng lực HS

18. Chọn các đáp án đúng: Kiến thức trong sách giáo khoa

A. kết quả trước mắt chủ đề/bài học

B. nội dung của chủ đề/bài học

C. Năng tực HS

D. Thời lượng của chủ đề/bài học

20. Khi thiết kế và tổ chức một bài học thì giáo viên cân tìm kiếm và vận dụng phương pháp trên cơ sở nào? (Lựa chọn nhiều phương án)

A. mục tiêu bài học đã nắm rõ ràng.

C. nội dung bài học đã dự kiến

D. khả năng, trình độ nhận thức của học sinh trong lớp

E. Cơ sở vật chất, điều kiện thực tiễn của địa phương.

Đáp án trắc nghiệm tập huấn mô đun 2 môn Lịch sử và Địa lý

Đáp án bài tập cuối khóa tập huấn mô đun 2 môn Lịch sử - Địa lý

Đáp án bài tập cuối khóa tập huấn mô đun 2

Đáp án bài tập cuối khóa tập huấn giáo viên

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Module 2 môn Âm nhạc

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Có 3 nhóm công thức dạy học âm nhạc tăng trưởng phầm chất và khả năng cho HS tiểu học, đúng hay sai?

Đúng

Sai

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Kĩ thuật khăn trải bàn là kĩ thuật tổ chức hoạt động mang tính cộng táctích hợp giữa công việc cá nhân và công việc group, đúng hay sai?

Đúng

Sai

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Khai thác và kết hợp các thông tin giáo dục cho học sinh thông qua việc triển khai các hình thức luyện tập phong phú, đúng hay sai?

Đúng

Sai

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Dạy học tăng trưởng khả năng là giáo viên chủ động tổ chức các dạng hoạt động luyện tập theo tập thể cho HS tham gia, đúng hay sai?

Đúng

Sai

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Dạy học đa phương tiện thu thập việc sử dụng và liên kết các văn bản, hình ảnh động, âm thanh, video… Để miêu tả, liên kết nội dung của bài học,… Đúng hay sai?

Đúng

Sai

Câu 6. Chọn đáp án đúng nhất

khai triển dạy học phân hóa, giáo viên cần thiết kế mức độ nội dung và đòi hỏi dạy học không giống nhau để thuyết phục sự sai biệt về năng lực âm nhạc giữa các học sinh, đúng hay sai?

Đúng

Sai

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Khi tổ chức công việc khám phá kiến thức mới của bài học, GV cần khai thác dựa trên vốn tri thức và kinh nghiệm đã có của HS, đúng hay sai?

Đúng

Sai

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

GV thiết kế các câu hỏi/ nhiệm vụ để kiểm tra mức độ nắm bắt bài học của HS theo trình tự mức độ: Hiểu, biết, vận dụng- thông minh là đúng hay sai?

Đúng

Sai

Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất

Dạy học qua hoạt động trải nghiệm là HĐ là việc kết nối kinh nghiệm đã có, đã học của học sinh với thực tiễn đời sống dần chuyển hóa thành khả năng. Đúng hay sai?

Đúng

Sai

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất

chọn lựa phương pháp dạy học căn cứ vào thông tin và đòi hỏi cần đạt của bài học, là đúng hay sai?

Đúng

Sai

Câu 11. Chọn đáp án đúng nhất

Khi thực hiện phương pháp Làm mẫu trong dạy học âm nhạc, điều đầu tiên GV chú trọng đến hình thức biểu diễn để nổi bật sự tập trung chú ý của HS, đúng hay sai?

Đúng

Sai

Câu 12. Chọn đáp án đúng nhất

Dạy học âm nhạc theo dự án học tập là việc GV định hướng HS tham gia tích cực vào quá trình thực hiện có sự cộng tác làm việc theo nhómsản phẩm là những hoạt động thực tiễn/ thực hành/ chương trình/ sự kiện…Đúng hay sai?

Đúng

Sai

Câu 13. Chọn đáp án đúng nhất

chọn lựa phương tiện, thiết bị và nhạc cụ trong dạy học âm nhạc cần căn cứ nội dungcông thức và hình thức dạy học, đúng hay sai?

Đúng

Sai

Câu 14. Chọn đáp án đúng nhất

Dạy học phát triển khả năng xem trọng đánh giá thường xuyên, GV hướng dẫn và đòi hỏi HS tự định lượng và nhận xét đồng đẳng, đúng hay sai?

Đúng

Sai

Câu 15. Chọn đáp án đúng nhất

chọn lựa PP dạy học căn cứ vào thông tin và đòi hỏi cần đạt của bài học ? Đúng hay sai?

Đúng

Sai

Câu 16. Chọn đáp án đúng nhất

Dạy học đa phương tiện là việc sử dụng và liên kết các văn bản, hình ảnh động, âm thanh, clip… Để miêu tả, liên kết thông tin của bài học,… Đúng hay sai?

Đúng

Sai

Câu 17. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo dục tích hợp trong dạy học âm nhạc cho học sinh tiểu học qua việc triển khai các hình thức luyện tập đa dạng, đúng hay sai?

Đúng

Sai

Câu 18. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên đưa ra các câu hỏi, câu lệnh và yêu cầu học sinh thực hiện là dạng đàm thoại tái hiện kiến thức. Đáp án đúng hay sai?

Đúng

Sai

Câu 19. Chọn đáp án đúng nhất

Dạy học thông qua công việc trải nghiệm nằm trong group công thức dạy học tích cực, đúng hay sai?

Đúng

Sai

Câu 20. Chọn đáp án đúng nhất

Qui trình thiết kế một chủ đề/ bài học cần dựa trên vốn kiến thức và kinh nghiệm đã có của HS và yêu cầu cần đạt của chương trình môn học, đúng hay sai?

Đúng

Sai

Tổng kết

Trên đây là Đáp án trắc nghiệm tập huấn Module 2 – Tất cả các mônHọc may sưu tầm được gửi tới các thầy cô nhằm hoàn thành chương trình tập huấn module 2 đạt kết quả cao nhất, tiết kiệm thời gian và công sức làm bài.

Rate this post

Bài viết liên quan