[Chuyên sử] Vì sao năm 1917 nước nga diễn ra hai cuộc cách mạng?

Vì sao năm 1917 nước nga diễn ra hai cuộc cách mạng là câu hỏi của rất nhiều bạn học sinh mỗi khi học đến chương trình Lịch sử lớp 11. Đọc ngay bài viết sau đây của hocmay.vn để biết vì sao năm 1917 nước nga diễn ra hai cuộc cách mạng nhé.

Vì sao năm 1917 nước nga diễn ra hai cuộc cách mạng?

Năm 1917, nước Nga diễn ra hai cuộc cách mạng vì những lý do sau đây: 

Cuộc cách mạng thứ nhất là cách mạng tháng hai, diễn ra vì để lật độ chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng vì những áp bức mà chế độ này gây ra cho nhân dân. Đây là cuộc cách mạng dân chủ tư sản. Tuy nhiên, vô tình thì cuộc cách mạng này sau khi thành công đã khiến nước Nga đối mặt với tình thế tồn tại 2 chính quyền song song đó là: chính phủ tư sản lâm thời và xô viết đại biểu công nhân, nông dân, binh lính.

Cuộc cách mạng thứ hai chính là cuộc cách mạng tháng mười dùng để hợp nhất các chính quyền, giúp đất nước được thống nhất trong đường lối điều hành. Cuộc cách mạng này do Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích lãnh đạo, đã lật đổ thành công chính phủ tư sản lúc bấy giờ, sau đó thiết lập chính quyền thống nhất trên cả nước, chính thức đưa nước Nga bước vào thời kỳ cách mạng xã hội chủ nghĩa.

vì sao năm 1917 nước nga diễn ra hai cuộc cách mạng

Một số câu hỏi liên quan đến hai cuộc cách mạng ở nước Nga

1. Hãy kể tên những cuộc cách mạng ở Nga vào năm 1917

Gồm 2 cuộc cách mạng: Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười.

2. Kết quả của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là gì? 

Đưa nước Nga chính thức bước vào thời kỳ cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Thành lập nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới, là động lực to lớn để những dân tộc đang bị chịu áp bức trên thế giới đứng dậy đấu tranh.

3. Lê-nin đã có những đóng góp gì đối với Cách mạng tháng Mười Nga 1917?

Lê-nin đã có những đóng góp vô cùng to lớn, có thể nói là chủ chốt trong thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga. Có thể kể đến như:

1. Lê-nin là người sáng lập Đảng Bôn-sê-vich

2. Lê-nin  là người chỉ đạo trực tiếp để nhân dân đứng dậy đấu tranh, vạch ra đường lối cách mạng đấu tranh vô cùng sáng tạo, quyết đoán và đúng thời cơ.

vì sao năm 1917 nước nga diễn ra hai cuộc cách mạng

Video tóm tắt cách mạng tháng Mười Nga ngắn gọn cập nhật 2023

Dưới đây là video tóm tắt cách mạng tháng Mười Nga, bạn đọc có thể tham khảo để hiểu thêm kiến thức về phần nội dung này nhé.

https://www.youtube.com/watch?v=6ykRdETe5EA

 

Tổng kết

Hy vọng thông qua bài viết trên của hocmay.vn, bạn đọc đã có thể trả lời được câu hỏi vì sao năm 1917 nước nga diễn ra hai cuộc cách mạng cũng như những phần kiến thức quan trọng có liên quan. Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi bài viết.

 

Rate this post

Bài viết liên quan